Giới thiệu Kubet dàn đề bất bại cho bạn đánh lãi quanh năm

Kubet dàn đề là 1 tổ hợp gồm nhiều bộ số (ít nhất từ 10 số trở lên) của Kubet, được dùng để đánh đề.
Dàn đề Kubet được xây dựng dựa trên những quy luật bắt vị, chạm đầu đuổi, hay quy luật thêm bớt, kép lệch, tổng chẵn lẻ để có tỷ lệ thắng đề cao nhất.

Kubet dàn đề cho tỷ lệ chiến thắng cao

Dàn đề của Kubet là dàn đề đã được kiểm chứng với tỷ lệ thắng lên tới 93%. Đây là tỷ lệ cao nhất của các các dàn đề đang có hiện ngay.

kubet dàn đề1

Các kubet dàn đề thông dụng: Kubet dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày, Kubet dàn đề 10 số nuôi khung 3 – 5 ngày, Kubet dàn đề 36 số bất bại, Kubet dàn đề 30 số, dàn đề 38 số, dàn đề 50 số, dàn đề 80 số bất bại, Kubet dàn đề 64 số, dàn đề 25 số, dàn đề 60 con đánh quanh năm, Kubet dàn đề 24 số đánh quanh năm, dàn đề chẵn lẻ, Kubet dàn đề 90 số, dàn đề 56 con, dàn đề 70 số, dàn đề 65 số vip, dàn đề 49, dàn đề 66 số, Kubet dàn đề 12 con giáp, dàn đề 40 số, dàn đề 16 số khung 5 ngày, dàn đề ăn 3 ngày tới.

Kinh nghiệm lập dàn đề Kubet bất bại đánh chuẩn quanh năm

Kinh nghiệm cho người chơi dàn đề bất bại đó là hãy đánh lô đề với tâm lý chắc chắn, kiên định. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, bạn chỉ nên nuôi dàn này trong vòng ba ngày. Có như vậy xác suất và tỷ lệ trúng của người chơi sẽ cao hơn.

Cách 1:

Người chơi kiểm tra xem hôm đó là ngày nào, ứng với thứ mấy. Sau đó bạn lập dàn đặc biệt có đầu từ 0 – 9. Trong đó, các con số trùng thứ và ngày hôm đó nên được loại bỏ. Ví dụ hôm nay là ngày 7 và thứ 6, bạn có thể chọn cho mình các con số có trong dàn này để nuôi trong ba ngày như sau:

 • Dàn đề đầu số 0: 08, 09, 00, 03, 04, 01, 02, 05.
 • Dàn đề đầu số 1: 18, 19, 10, 11, 14, 15, 12, 13.
 • Dàn đề đầu số 2: 28, 29, 22, 23, 20, 21 24, 25.
 • Dàn đề đầu số 3: 35, 36, 39, 31, 32, 30, 33, 34.
 • Dàn đề đầu số 4: 48, 49, 42, 43, 40, 41, 44, 45.
 • Dàn đề đầu số 5: 58, 59, 52, 53, 50, 51, 54, 55.
 • Dàn đề đầu số  6: 68, 69, 62, 63, 60, 61, 64, 65.
 • Dàn đề đầu số 7: 78, 79, 72, 73, 70, 71, 74, 75.
 • Dàn đề đầu số 8: 88, 89, 82, 83, 80, 81, 84, 85.
 • Dàn đề đầu số 9: 98, 99, 92, 93, 90, 91, 94, 95.

Nếu đã nắm rõ các con số này, bạn cần dùng vốn của mình để đầu tư một cách hợp lý nhất, và vào tiền phù hợp để đảm bảo nguồn vốn của bạn luôn an toàn, nhận lãi cao.

Cách 2:

Với cách này, bạn cần chú ý tới quy luật của vị trí ở các kỳ quay trước trong KQXS. Từ đó, bạn đánh chạm theo đuôi và đầu hệ thống gợi ý. Cách chơi này xác suất thành công cũng cao hơn nhiều. Ví dụ ngày đầu tiên, vị trí bắt của hệ thống là G3.1.5 và GĐB-4. Bạn ghép những con số này lại hành hai con 4 và 3 để đánh chạm 4 và 3 cho hôm sau. Đề về với kết quả 39.

Ngày thứ 2, cũng ở vị trí này bạn có dữ liệu hai số là 6 và 3. Sau đó bạn tiếp tục đánh chạm 2 con số này. Và số đề 60 sẽ thắng lớn cho kỳ sau. Cũng tương tự ở vị trí G3.1.5 và GĐB-4, người chơi sẽ có con số 7 và 6. Và kết quả sẽ về là 70.

kubet dàn đề

Bảng số Kubet dàn đề chuẩn xác nhất

Dưới đây là danh sách chi tiết cho tất cả 100 bộ số đề cho bạn tham khảo:

Dàn đề Chi tiết dàn đề
Dàn 00 00,05,50,55
Dàn 01 01,10,06,60,51,15,56,65
Dàn 02 02,20,07,70,52,25,57,75
Dàn 03 03,30,08,80,53,35,58,85
Dàn 04 04,40,09,90,54,45,59,95
Dàn 05 05,50,00,55
Dàn 06 06,60,01,10,56,65,51,15
Dàn 07 07,70,02,20,57,75,52,25
Dàn 08 08,80,03,30,58,85,53,35
Dàn 09 09,90,04,40,59,95,54,45
Dàn 10 10,01,15,51,60,06,65,56
Dàn 11 11,16,61,66
Dàn 12 12,21,17,71,62,26,67,76
Dàn 13 13,31,18,81,63,36,68,86
Dàn 14 14,41,19,91,64,46,69,96
Dàn 15 15,51,10,01,65,56,60,06
Dàn 16 16,61,11,66
Dàn 17 17,71,12,21,67,76,62,26
Dàn 18 18,81,13,31,68,86,63,36
Dàn 19 19,91,14,41,69,96,64,46
Dàn 20 20,02,25,52,70,07,75,57
Dàn 21 21,12,26,62,71,17,76,67
Dàn 22 22,27,72,77
Dàn 23 23,32,28,82,73,37,78,87
Dàn 24 24,42,29,92,74,47,79,97
Dàn 25 25,52,20,02,75,57,70,07
Dàn 26 26,62,21,12,76,67,71,17
Dàn 27 27,72,22,77
Dàn 28 28,82,23,32,78,87,73,37
Dàn 29 29,92,24,42,79,97,74,47
Dàn 30 30,03,35,53,80,08,85,58
Dàn 31 31,13,36,63,81,18,86,68
Dàn 32 32,23,37,73,82,28,87,78
Dàn 33 33,38,83,88
Dàn 34 34,43,39,93,84,48,89,98
Dàn 35 35,53,30,03,85,58,80,08
Dàn 36 36,63,31,13,86,68,81,18
Dàn 37 37,73,32,23,87,78,82,28
Dàn 38 38,83,33,88
Dàn 39 39,93,34,43,89,98,84,48
Dàn 40 40,04,45,54,90,09,95,59
Dàn 41 41,14,46,64,91,19,96,69
Dàn 42 42,24,47,74,92,29,97,79
Dàn 43 43,34,48,84,93,39,98,89
Dàn 44 44,49,94,99
Dàn 45 45,54,40,04,95,59,90,09
Dàn 46 46,64,41,14,96,69,91,19
Dàn 47 47,74,42,24,97,79,92,29
Dàn 48 48,84,43,34,98,89,93,39
Dàn 49 49,94,44,99
Dàn 50 50,05,55,00
Dàn 51 51,15,56,65,01,10,06,60
Dàn 52 52,25,57,75,02,20,07,70
Dàn 53 53,35,58,85,03,30,08,80
Dàn 54 54,45,59,95,04,40,09,90
Dàn 55 55,50,05,00
Dàn 56 56,65,51,15,06,60,01,10
Dàn 57 57,75,52,25,07,70,02,20
Dàn 58 58,85,53,35,08,80,03,30
Dàn 59 59,95,54,45,09,90,04,40
Dàn 60 60,06,65,56,10,01,15,51
Dàn 61 61,16,66,11
Dàn 62 62,26,67,76,12,21,17,71
Dàn 63 63,36,68,86,13,31,18,81
Dàn 64 64,46,69,96,14,41,19,91
Dàn 65 65,56,60,06,15,51,10,01
Dàn 66 66,61,16,11
Dàn 67 67,76,62,26,17,71,12,21
Dàn 68 68,86,63,36,18,81,13,31
Dàn 69 69,96,64,46,19,91,14,41
Dàn 70 70,07,75,57,20,02,25,52
Dàn 71 71,17,76,67,21,12,26,62
Dàn 72 72,27,77,22
Dàn 73 73,37,78,87,23,32,28,82
Dàn 74 74,47,79,97,24,42,29,92
Dàn 75 75,57,70,07,25,52,20,02
Dàn 76 76,67,71,17,26,62,21,12
Dàn 77 77,72,27,22
Dàn 78 78,87,73,37,28,82,23,32
Dàn 79 79,97,74,47,29,92,24,42
Dàn 80 80,08,85,58,30,03,35,53
Dàn 81 81,18,86,68,31,13,36,63
Dàn 82 82,28,87,78,32,23,37,73
Dàn 83 83,38,88,33
Dàn 84 84,48,89,98,34,43,39,93
Dàn 85 85,58,80,08,35,53,30,03
Dàn 86 86,68,81,18,36,63,31,13
Dàn 87 87,78,82,28,37,73,32,23
Dàn 88 88,83,38,33
Dàn 89 89,98,84,48,39,93,34,43
Dàn 90 90,09,95,59,40,04,45,54
Dàn 91 91,19,96,69,41,14,46,64
Dàn 92 92,29,97,79,42,24,47,74
Dàn 93 93,39,98,89,43,34,48,84
Dàn 94 94,49,99,44
Dàn 95 95,59,90,09,45,54,40,04
Dàn 96 96,69,91,19,46,64,41,14
Dàn 97 97,79,92,29,47,74,42,24
Dàn 98 98,89,93,39,48,84,43,34
Dàn 99 99,94,49,44

Thông tin nhà cái Kubet

Là nhà cái uy tín hàng đầu hiện nay, Kubet được cấp phép hoạt động hợp pháp từ PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation) – Tập đoàn quản lý các hoạt động kinh doanh cá cược tại Philippines.
Đến với nhà cái Kubet bạn sẽ được tham dự các dịch vụ cá cược trực tuyến đỉnh cao với nhiều trò chơi cá cược hấp dẫn như: Thể Thao, Casino, Xổ số,…. trên nền tảng đặt cược tiên tiến, hệ thống bảo mật tối tân. Dưới đây là một số dịch vụ nổi bật của KUbet Casino:

 • Cá cược thể thao: Kubet casino có các hoạt động cá cược bóng đá, cá cược bóng chuyền, tennis, bóng rổ… với tất cả những giải đấu lớn nhỏ trong khu vực và trên thế giới như: Giải bóng đá ngoại hạng Anh, Giải bóng đá vô địch châu Âu, bóng đá World cup, Asian cup…
 • Ku Casino online: Sòng bạc online Ku casino có giao diện đơn giản đẹp mắt với các Dealer là người thật chia bài trực tiếp, cùng các hotgirl xinh đẹp trò chuyện cùng người chơi. Tại đây, bạn sẽ được tham dự rất nhiều các trò cá cược hấp dẫn như Baccarat, chơi xóc đĩa online, Rồng hổ, sicbo…
 • Xổ số lô đề online: Kubet Casino có đầy đủ các loại hình xổ số 3 miền Bắc Trung Nam, với đủ loại bao lô, bao đầu, bao đuôi, đánh lô xiên 2, đánh lô xiên 3, đánh lô 3 càng, đánh lô 4 càng…
 • Soi cầu XSMB: Kubet Casino có dịch vụ soi cầu xổ số 3 miền, soi cầu XSMB và dự đoán kết quả XSMB miễn phí, chốt số hàng ngày với độ chính xác cao đem lại sự thuận tiện cho người chơi.

Comments are closed.